همه خدمات با یک حساب

شما می‌توانید از یک حساب واحد برای مدیریت و ورود به همه خدمات ویدانه، آیتونز، بازیگوشی، چارگوش و دوربین استفاده کنید.